S tématy "bezbariérová" astronomie, "bezbariérová" kosmonautika souvisí díla publikačního charakteru, která realizujeme či se na nich podílíme.