Co když v databázi není zrovna to, co hledám?

Chybí vám něco v datavázi 3D modelů? Třeba nějaký zajímavý objekt? Potom nám dejte vědět prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Váš požadavek vyhodnotíme (např. reálnost jeho vyhotovení) a co nejdříve vám odpovíme.

Jak mám postupovat, když si chci objednat 3D výtisk?

Když vás zaujme některý objekt a budete chtít, abychom vám ho vytiskli, napište nám na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a uveďte následující informace:

 • Patříte mezi zrakově hendikepované anebo se zrakově hendikepovanými pracujete?
 • O který objekt máte zájem?
 • Máte nějaké speciální požadavky na výtisk? Vámi vybraný objekt můžeme dodatečně upravit - například zmenšit, zvětšit, zvýraznit či doplnit některé prvky atd. Až na výjimky 3D tiskneme materiálem PLA.
 • Budeme rádi, když nám uvedete, k jakému účelu chcete objekt využít. Můžeme vám pak případně doporučit vhodnější materiál, postup či dokonce jiný způsob výroby, upozornit na možná rizika atd.
 • Uvěďte další důležité informace, o kterých si myslíte, že bychom měli vědět.

Následně vám uvedeme, kdy bude objekt vyroben a společně se domluvíme na způsobu platby a předání.

Kategorizace 3D modelů

V současnosti umožňujeme databázi 3D modelů prohledávat prostřednictvím tak zvaných tagů (značek). Každý 3D model označujeme jedním nebo několika slovy souvisejícími s tématem modelu. Tak můžeme vytvářet a průběžně měnit kategorie přesněji, v závislosti na postupném přirozeném vývoji – nechceme zaplňovat předem definované kategorie, ale terpve vytvořené objekty označit vhodným tématem, čili značkou.

Až jakmile bude databáze více zaplněna, zřejmě přistoupíme také k jiným způsobům tematické kategorizace. 

Samotné označení tagem provádíme i na základě zpětné reakce uživatelů, mezi které patří nejen zrakově hendikepovaní, ale též ti, kteří se lidem se zrakovým hendikepem věnují (učitelé různých škol, zástupci různých organizací, rodiče, přátelé atd.).

Uvedené tagy (kategorie) řadíme abecedně.

Popis 3D modelů

Aby i nevidomý člověk získal alespoň základní představu o tom, jak konkrétní 3D model vypadá, snažíme se o jeho popis. Autor i čtenář popisu jsou vždy bytosti s rozdílnými zkušenostmi, znalostmi, představivostí, ...  –  příliš subjektivní popis někdy může být spíše na překážku. Proto k popisování 3D modelů přistupujeme velmi opatrně. Je-li 3D model relativně jednoduchý, použijeme přirovnání k něčemu známému (viz níže); je-li 3D model složitý, tak uvedeme, že se jedná o složitý objekt a zvážíme popis více subjektivní.

Popis uvádí stručné informace o účelu, tvaru, rozměrech, měřítku, barvě, povrchu, orientaci 3D modelu.

 • Účel (smysl, význam, cíl, záměr, úmysl) použití: Například vzdělávací, herní atd. 3D model zpravidla má konkrétní účel. Z účelu mohou vyplynout další informace, například jestli se jedná o model statický či mechanický.
 • Tvar:
  • Třírozměrné zobrazení:
   • Celistvý objekt.
   • Reliéf nízký, plochý, bas-reliéf: motiv není oddělen od pozadí - např. reliéf mincí, fasád budov, plaket, ale i hmatová grafika.
   • Reliéf vysoký: motiv je oddělen od pozadí - např. část těla oddělující se od stěny.
   • Reliéf zahloubený: motiv je ohraničen zahloubením, nevystupuje nad rovinu pozadí.
   • Kontra-reliéf: motiv je vyhlouben do negativu.
   • Reliéf negativní, konkávní, vkleslé: např. vhloubené tvary povrchu planety, krátery, brázdy, kotliny, úvaly apod.
   • Reliéf pozitivní, konvexní, vypouklý: např. vysouplé tvary povrchu planety, kopce, hory apod.
  • Dvourozměrné zobrazení hmatovými body, čárami, plochami.
  • Výřez (část).
  • Přirovnání k obecně známému geometrickému útvaru:
   • Rovinné obrazce: kruh, kružnice, mezikruží, kruhová výseč, tětiva, trojúhelník, trojúhelník pravoúhlý, trojúhelník rovnoramenný, trojúhelník rovnostranný, čtverec, obdélník, kosočtverec,  kosodelník, lichoběžník, lichoběžník rovnoramenný, lichoběžník pravoúhlý, různoběžník, deltoid, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník, pravidelný osmiúhelník, pravidlelný n-úhelník.
   • Tělesa: kolmý hranol, kvádr, krychle, pravidelný čtyřboký kolmý hranol, pravidelný trojboký kolmý hranol, rotační válec, jehlan, pravidelný čtyřboký jehlan, čtyřboký jehlan, který má podstavu ve tvaru obdélníku a stěny jsou rovnoramenné rojúhelníky, rotační kužel, pravidelný čtyřboký komolý jehlan, rotační komolý kužel, koule.
 • Rozměry: Zpravidla uvádíme některé základní údaje výše zmiňovaných rovinných obrazců (délky stran, velikosti vnitřních úhlů, délky úhlopříček, výšky, těžnice, délky středních příšek, poloměr, poloměr kružnice opsané, poloměr kružnice vepsané, střed kružnice opsané, střed kružnice vepsané, obvod, obsah) a těles (délky hran, délky stěnových úhlopříček, délka tělesové úhlopříčky, stěnové výšky, tělesová výška, délka strany válce či kužele, poloměr, obsahy podstav, obsah pláště, povrch, objem).
 • Měřítko:
  • Bez použití měřítka (odpovídá skutečnosti).
  • Zmenšenina.
  • Zvětšenina.
  • Konkrétní měřítko (číselný údaj).
 • Barva: 3D modely lze navrhnout prakticky v jakékoliv obvykle známé barvě. Ta však nemusí odpovídat barvě materiálu, kterým bude objekt nakonec vytištěn. Informaci o barvě proto uvádíme jen v případě, pokud doporučujeme konkrétní barvu, popřípadě když to má významější informační smysl.
 • Orientace: Napříiklad kde je nahoře a kde dole, světové strany atp.

Co obsahuje ZIP soubor?

ZIP patří mezi populární a rozšířené souborové formáty pro kompresi a archivaci dat. Po rozzipování v něm zpravidla najdete jeden nebo více sobourů, nejčastěji následujícího typu:

 • Soubor STL: STL soubor obsahuje zápis trojrozměrného objektu (složeného z větších či menších trojúhelníkových plošek), respektive informace o povrchu tělesa (body, hrany, stěny aj.). Ale do 3D tiskárny je ještě zapotřebí dostat informace o tom, jak má 3D tiskárna tisknou (v případě STL/FDM 3D tiskáren například po jakch souřadnicích se má tisková hlava pohybovat, jak silnými vrstvami má být tištěno, na jakou teplotu se má nahřát; v případě pryskyřicových 3D tiskáren například jak dlouho má být každá vrstva osvícena atd.). Tyto informace ze souboru STL (anebo z jiného formátu) vytovří tzv. slicovací program. Takový slicovací program přečte jen některé formáty souborů - STL formát patří mezi nejčastěji používané formáty a je akceptován nejznámějšími slicovacími nástroji.
 • Soubor SCAD: Pro návrh či úpravu 3D modelů velmi často používáme nástroj OpenSCAD, ve kterém lze "naprogramovat" množství zajímavých 3D modelů. Takové programování přitom není nic vyloženě náročného. OpenSCAD pracuje se souborem formátu SCAD. Pokud takový soubor máme, dáváme ho k dispozici, aby si s ním další tvůrci mohli naložit podle svého uvážení (např. objekt dále upravit).
 • Obrázkový soubor: ZIP někdy obsahuje také obrázkový soubor. Důvodů může být mnoho. Například s ním pracuje výše zmínaný OpenSCAD - SCAD soubor může napříkla dvytvořit reliéf z konkrétního obrázku. 
 • Soubor TXT: Pokud to považujeme za vhodné, do ZIP dáme také textový soubor TXT, který obsahuje doplňující informace zejména pro 3D tiskaře.