3D tisk

3D tisk umožňuje (v uvozovkách) „tisk“ trojdimenzionálních (trojrozměrných; ve smyslu rozměrů kartézské soustavy souřadnic; se 3 vzájemně kolmými osami) objektů na základě 3D souboru.

3D tisk nám otevírá dříve netušené možnosti nejen v případě astronomického vzdělávání osob se zrakovým hendikepem.