3D Nesmír

V současnosti internet nabízí různé zdroje, v nichž lze získat digitální návrh objektu například pro 3D tisk, více či méně vhodný pro účely hmatového vnímání či jiných – zvláště vzdělávacích – potřeb nevidomých a slabozrakých, ba dokonce i pro účely lidí bez zrakového hendikepu.

Vzdělávání přitom chápeme v tom nejobecnejším slova smylsu jakožto proces či výsledek získávání vědomostí (poznatků, schopností, dovedností), bez ohledu na různorodost vzdělávání (například populární, zábavné, formální, sociálně-kulturní).

Veliký problém je, že prohledávání i malého množství různých zdrojů bývá časově náročné, výsledkem si uživatel (např. zrakově hendikepovaný, učitel hledající pomůcku pro zrakově hendikepovaného, personál hvězdárny či planetária chtíc vytvořit pořad pro nevidomé a slabozraké) nemusí být dostatečně jist (zvláště pak nevidomý či slabozraký, neboť náhledy jsou zpravidla pouze ve vizuální podobě a mnohdy s nedostatečným popisem). I po dlouhém prohledávání internetu nejednou uživatel zjistí, že vhodný objekt prostě není k dispozici a tak, pokud to dříve nevzdá, se pokusí nalézt postup pro vytvoření návrhu vlastního – to obnáší opět nejisté zdlouhavé a frustrující vyhledávání pracovních postupů.

Víme, že 3D technologie mají ohromný potenciál ve vzdělávání zrakově hendikepovaných. Proto za zásadní považujeme zprovoznění online platformy pro sdílení digitálních podkladů 3D objektů a postupů pro jejich vytváření. Taková online platforma by měla nabídnout nejen lidem se zrakovým hendikepem, ale také těm, kteří se jim věnují (například učitelům, organizacím atd.) ucelený, postupně doplňovaný a uživatelsky přívětivý online zdroj:

  • digitálních podkladů 3D objektů,
  • doporučených zdrojů 3D objektů,
  • postupů pro návrh 3D objektů.