„Nesmír“, protože „ne“ jako nevidomí; podobně se to „ne“ prý používá i v případě jiných aktivit pro nevidomé a slabozraké. Nakonec i „nesmír“ můžeme chápat jako nesmíření se s faktem, že zejména vizuální vesmír – všesvět, všehomír, univerzum jakožto veškerý prostoročas, hmota a energie v něm – se z velké části skrývá těm, kdo nevidí anebo nevidí zrovna nejlépe. Proto jsme z „vesmíru“ vytvořili „nesmír“:

Nevidomým a slabozrakým

Pořádáme setkávání, na kterých se lidé s těžkým zrakovým hendikepem mohou přístupnější formou seznámit s různými zajímavými tématy. Začali jsem hvězdářstvím, ale dnes se spolu setkáváme také nad dalšími tématy – 3D tisk, modely různých staveb, antropologická témata a jiné. Nevidomým a slabozrakým vytváříme tematicky různé modely a pomůcky, které si mohou nechat vytisknout na 3D tiskárně.

Vzdělávacím organizacím

Zabývá-li se vzdělávací organizace vzděláváním nevidomých a slabozrakých, může si u nás poptat tematickou přednášku, besedu, workshop. Samozřejmě se zaměřením na „vesmír“. Řada organizací se na nás obrací také v záležitostech konzultací či outsorcování 3D tisku – zpravidla za bezkonkurenční cenu (pro některé organizace dokonce zdarma anebo za cenu nákladů).