Pro nevidomé a slabozraké

„Nesmír“, protože „ne“ jako nevidomí; podobně se to „ne“ prý používá i v případě jiných aktivit pro nevidomé a slabozraké. Nakonec i „nesmír“ můžeme chápat jako nesmíření se s faktem, že zejména vizuální vesmír – všesvět, všehomír, univerzum jakožto veškerý prostoročas, hmota a energie v něm – se z velké části skrývá těm, kdo nevidí anebo nevidí zrovna nejlépe. Proto jsme z „vesmíru“ vytvořili „nesmír“: